Vem var Alexander?

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) var en australisk recitatör och skådespelare som kom att upptäcka och utveckla en teknik för hela människan när han varit tvungen att komma tillrätta med sina egna röst- och andningsproblem. 

Han utgick ifrån att dessa måste bero på något som han själv gjorde och började därför iaktta sig själv i spegeln under det att han talade.  Då såg han hur han spände nacken och förminskade hela sin gestalt varje gång han skulle tala. Denna ”reaktion” förekom även i övriga aktiviteter.

Hans felaktiga användning var vanemässig och hade kommit att kännas normal, och som han därför behövde lära sig hindra för att kunna ändra. Detta lyckades han med; han kom att utveckla en teknik som återställer och utvecklar en riktig funktion i kroppens hållnings- och balansmekanismer, som är så viktig för all annan funktion i kroppen.

Bland kollegorna väcktes intresset för hans teknik och hans goda rykte spreds snart även utanför teatern. Han kom så småningom att ägna sig helt åt undervisning.

1904 flyttade han till London där hans undervisning blev efterfrågad. Hans teknik kom att uppmärksammas och stödjas av ledande personer inom medicin, neurologi, biologi, anatomi, antropologi, psykologi och pedagogik.

Han fortsatte sin undervisning och sin lärarutbildning fram till sin död 1955.