Vem var Alexander?

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) var en australisk recitatör och skådespelare som, genom sitt arbete med att finna en lösning på sina återkommande röst- och andningsproblem, utvecklade en teknik för hela människan.

När inga behandlingar hjälpte antog han att problemen berodde på något han själv gjorde. Han började göra iakttagelser i spegeln och såg hur han drog sitt huvud bakåt och förkortade sin gestalt varje gång han skulle använda rösten. 

Det visade sig också att samma reaktion förekom i högre eller mindre grad i alla hans ageranden och göranden på och utanför scenen. Denna omedvetna vana hade kommit att bli en del av hans ”normala” sätt, den kändes rätt.

Efter otaliga experiment lärde han sig ett sätt att bemästra sin vana så att han inte längre störde de normala funktionerna i sin röst och andning och kropp som helhet under sina aktiviteter.

Bland kollegorna väcktes intresset för hans teknik och hans goda rykte spreds snart även utanför teatern. Han kom så småningom att ägna sig helt åt undervisning.

1904 flyttade han till London där hans undervisning blev efterfrågad. Hans teknik kom att uppmärksammas och stödjas av ledande personer inom medicin, neurologi, biologi, anatomi, antropologi, psykologi och pedagogik.

Han fortsatte sin undervisning och sin lärarutbildning fram till sin död 1955.