Vem var Alexander?

Frederick Matthias (ofta förkortat till FM) Alexander (1869-1955) var recitatör och skådespelare och fick problem med sin röst. Han sökte hjälp men ingen av ordinationerna han gavs hade någon varaktig effekt. Han misstänkte att det kunde vara något han själv gjorde i sitt sätt att tala som orsakade hans heshet och röstbortfall och började därför experimentera på egen hand.

Han tog speglar till hjälp och talade, samtidigt som han iakttog sig själv. Snart såg han ett återkommande mönster, en synlig reaktion, som försämrade hans andning och röst.

Hans observationer sträckte sig över lång tid och hans arbete resulterade till slut i att han kunde ge sig själv nya och bättre erfarenheter, både vad gäller hans tal och hans övriga dagliga aktiviteter. Han hade utvecklat ett sätt att arbeta med sig själv som innebar att han kunde förhindra sina tidigare automatiska, invanda reaktioner.

Hans skådespelarkollegor imponerades av den andnings- och röstkontroll han lyckats uppnå och ville bli hjälpta av honom. Hans undervisning blev alltmer efterfrågad och tog över hans tid och intresse helt.