Bakgrund

Alexandertekniken har fått sitt namn efter skådespelaren och recitatören Frederick Matthias Alexander, född i Australien 1869 och död i England 1955. 

Den är ett praktiskt förhållningssätt och tillvägagångssätt som kan hjälpa individen att använda sina fysiska, mentala och emotionella resurser på bästa möjliga sätt för att bättre kunna förebygga - och bli av med - olika typer av besvär. Tekniken är resultatet av de erfarenheter och upptäckter som Alexander gjorde när han undersökte orsaken till sina återkommande problem med halsen och stämbanden.

Han hade tidigt blivit framgångsrik med sina tolkningar av Shakespeare, men fick efter några år problem med att han ofta blev hes och ibland förlorade rösten helt under föreställningar.

Han ville inte förlora sin karriär och eftersom de ordinationer och  råd han fick endast gav kortvarig lindring påbörjade han experiment på egen hand. Besvären hade kommit när han använde rösten på scenen, men inte annars, och med hjälp av speglar började han studera hur han använde sig själv både när han talade ’vanligt’ och när han reciterade.

Han upptäckte snart ett mönster hos sig själv varje gång han gjorde sig redo att tala. Det var en ofrivillig reaktion där balansen mellan huvud och hals/nacke påverkades på ett ofördelaktigt sätt. Han såg att han faktiskt gjorde sig kortare. Detta inverkade förstås på andningen och andra viktiga funktioner. Han märkte senare samma tendens, men i olika grad, i alla sina handlingar, även om det var mest uttalat under recitation.

Nu följde en serie outtröttliga experiment och observationer. För att bli av med sina besvär och för att de inte skulle återkomma behövde han se till att hans känsla (sinnesuppfattning), som hans vanebeteende hade gjort otillförlitlig, kunde bli tillförlitlig igen. Han behövde lära om. 

Hur han gick tillväga i sin process, och hur det ledde till utvecklingen av den metod, med vilken han först kunde hjälpa sig själv och sedan så många andra, har han beskrivit i The Use of the Self. Hans tre andra böcker är Man’s Supreme Inheritance, Constructive Conscious Control of the Individual och The Universal Constant in Living. 1931, när han var över 60 år, öppnade han skola för att utbilda nya lärare.