Välkommen

”-Med Alexandertekniken har jag fått redskap att lära känna min kropp i dess helhet och den möjligheten är verkligen unik. Alexanderteknik är en investering i dig själv som betalar tillbaka med bättre hållning, hälsa och arbetsförmåga samt en underbar känsla av att känna sig själv!”  Katja, sångerska

”-Alexander’s concept of gently inhibiting’ harmful physical habits, creates a hyper-awareness of both the body and the mind. I found, having practiced Alexander Technique for a while, that I was able to concentrate better at all times, with a more peaceful, relaxed and focused mind. It became much more a way of living than just a therapy I attended once a week”. Verity, oboeist

(Min översättning: ”Alexanders metod att varsamt ’hindra’ skadliga kroppsliga vanor skapar en hypermedvetenhet i både kroppen och sinnet. Efter att ha lärt mig använda alexandertekniken ett tag märkte jag att jag kunde koncentrera mig bättre hela tiden med ett lugnare, mer avspänt och fokuserat sinne. Det blev mycket mer ett sätt att leva än att gå och få behandling en gång i veckan.” Verity, oboist)

                     oooooooooooooooooooooooooooooooo

De förbättringar i hälsa och välbefinnande, som kan nås genom alexanderlektioner, är följden av en ökad medvetenhet och förmåga att hämma sådana onödiga vanemönster som inverkar på funktion och prestation och kan leda till skada.

Ens nya erfarenheter ”kastar nytt ljus” över det egna beteendet i olika aktiviteter och hjälper en att minska skada till förmån för integritet och helhet.

Jag började undervisa alexandertekniken i Stockholm och i Oslo år 1981, efter den treåriga utbildningen i London.

Individuella lektioner 600 kronor inklusive moms.

Välkommen att kontakta mig!