Barbro Hallmark

Från början utbildade jag mig till sjukgymnast och mellan åren 1972 och 1978 arbetade jag främst med rehabilitering för anställda inom skogsindustrin.

Intresset för att utbilda mig till alexanderlärare väcktes i samband med en workshop sommaren 1977 och året därefter började jag på en utbildning i London, The Constructive Teaching Centre.  

Efter tre års studier fick jag behörighet som alexanderlärare 1981. Sedan dess har jag bedrivit privatundervisning till människor i alla åldrar och sysselsättningar.

1984-1987 undervisade jag alexanderteknik på Operahögskolan i Stockholm och 1988-1989 på Folkteatern i Gävle. Därutöver har jag arbetat på uppdrag av bland andra Musikhögskolorna i Stockholm och Örebro och Norrköpings Symfoniorkester.

Jag har undervisat blivande alexanderlärare  på utbildningar i England, Frankrike, Danmark och Australien.

2000-2013 var jag lärare på Stockholms Alexanderlärarutbildning.