Om mig

Jag hade arbetat som sjukgymnast i sju år när jag flyttade till London för att utbilda mig till lärare i alexanderteknik. 1978 – 1981 studerade jag på The Constructive Teaching Centre under ledning av Walter Carrington och Dilys Carrington.

Efter avslutad utbildning återvände jag till Stockholm och började min privatundervisning. Genom åren har jag också anlitats som gästlärare i olika sammanhang i Norge, Danmark, Finland, Holland, Frankrike och Australien. Institutioner jag anlitats av är bl a Folkteatern i Gävleborg, Norsk Skuespillerforbund, Norrköpings Symfoniorkester, Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Örebro, Sibeliusakademien och Operahögskolan i Stockholm.

2000 – 2013 var jag lärare på Stockholms Alexanderlärarutbildning, vars huvudlärare var Steven Hallmark.

2021 firar jag 40 år i mitt yrke som alexanderlärare.