Barbro Hallmark

Jag hade arbetat som sjukgymnast ett antal år när jag kom i kontakt med alexandertekniken för första gången. Mitt intresse väcktes att utbilda mig till alexanderlärare och 1978 började jag på den treåriga utbildningen vid The Constructive Teaching Centre, London.

Efter tre års studier i London blev jag behörig alexanderlärare och återvände till Sverige. Under 39 år har jag undervisat privatelever från en mängd olika områden. Jag har också arbetat på Operahögskolan i Stockholm, Folkteatern i Gävle och Stockholms Alexanderlärarutbildning m fl.