Alexanderteknik


”Alexanderteknik är en investering i dig själv som betalar tillbaka med bättre hållning, hälsa och arbetsförmåga samt en underbar känsla av att känna sig själv!”    (elev)


Om vi återkommande får ont eller upplever andra besvär kan vi fråga oss om det hänger ihop med vanemönster och i så fall hur förändring är möjlig, speciellt om det handlar om omedvetna mönster.

När ett rörelsemönster är invant, även om det är felaktigt, uppfattar vi det som det normala för oss. Vi kan då behöva hjälp att återfå jämvikten så att våra muskler och leder kan fungera så bra och effektivt som möjligt och att vi kan utföra aktiviteter utan att göra oss illa eller slösa onödig energi.

Som utbildad alexanderlärare är jag specialiserad på att hjälpa människor  att använda sig själva och sin kropp utifrån deras individuella förutsättningar och att komma tillrätta med och kunna förebygga många slags besvär. Jag är dessutom utbildad sjukgymnast.

Vill du prova så är du välkommen att boka en introduktionslektion! Kontakta mig på 073 2181445 eller info@barbrohallmark.se

”...Our human upright posture is a unique accomplishment…a most delicate poise and balance, an equation of forces brought about by an interplay of the sensory and motor mechanisms, by which all muscular effort is practically eliminated. The unique quality of the whole performance lies in this reduction of effort.”                            

W.H.M. CARRINGTON, The Constructive Teaching Centre, London, England (min lärare)