Alexanderteknik


”Alexanderteknik är en investering i dig själv som betalar tillbaka med bättre hållning, hälsa och arbetsförmåga samt en underbar känsla av att känna sig själv!”    (Katja, operasångerska)


När vi får ont blir vi uppmärksammade på att något är fel. Ont i rygg och nacke och liknande hänger inte sällan ihop med hur vi använder eller hanterar oss i våra dagliga liv. Mer eller mindre krampaktiga reaktioner och spänningar som vi upprepar – oftast omedvetet –  är en vanlig orsak till försämrade prestationer.

På lektioner hos mig får du ny erfarenhet genom rörelse. Jag visar dig hur du inte behöver begränsas av en vanemässig (felaktig) reaktion i samband med en aktivitet. Följden blir en bättre samordning av helheten och mindre skadlig belastning på de enskilda delarna i kroppen. Den upprätta hållningen och kroppsrörelserna underlättas på ett naturligt sätt. Genom erfarenheterna från lektionerna utvecklas dina egna resurser att förebygga besvär och din förmåga att ’stämma ditt eget instrument’.

Alexandertekniken är dock inte bara något för den som har ont. Alla som är intresserade av sin egen utveckling och sitt växande som människa har något att hämta. Det är en teknik som kan tillämpas i alla våra aktiviteter.

”-Det här skulle man fått lära sig i skolan!”  

Kontakta mig för att boka en introduktionslektion eller för att få veta mer: 073 2181445 eller info@barbrohallmark.se

”...Our human upright posture is a unique accomplishment…a most delicate poise and balance, an equation of forces brought about by an interplay of the sensory and motor mechanisms, by which all muscular effort is practically eliminated. The unique quality of the whole performance lies in this reduction of effort.”                            

W.H.M. CARRINGTON, The Constructive Teaching Centre, London, England (min lärare)