Alexandertekniken

 


”Alexanderteknik är en investering i dig själv som betalar tillbaka med bättre hållning, hälsa och arbetsförmåga samt en underbar känsla av att känna sig själv!”    (elev)


Med alexandertekniken kan vi som individer hjälpa vår egen hälsa och utveckling. Det finns knappast något i kroppen, som inte är direkt eller indirekt beroende av hur väl eller illa vi använder oss själva – hur vi medvetet eller omedvetet organiserar oss själva som en helhet i allt vi gör. När vi får upprepat ont eller får svårt att utföra aktiviteter kan vi fråga oss ”Är det något jag själv gör som har med det hela att göra och som jag kan göra något åt?”.

Det är vanligt att vi omedvetet förminskar oss på ett eller annat sätt, att vi inte utnyttjar vår fulla längd. Det ger sämre villkor för alla kroppens delar. Det kan innebära att vissa delar används för mycket och andra för lite. Om det, som det ofta är, är resultatet av omedveten vana känns det naturligtvis ”normalt”, ”som vanligt”.

Genom alexanderlektionerna kommer nya erfarenheter, så att vi lättare kan observera och bli medvetna om hur vi gör, vi lär om och lär nytt. Vi kan använda nya förhållningssätt i aktiviteter i våra dagliga liv.                 

Om du inte har tagit lektioner tidigare är du välkommen att boka en introduktion! Ring eller sms:a på 073 2181445 eller maila till info@barbrohallmark.se.

”...Our human upright posture is a unique accomplishment…a most delicate poise and balance, an equation of forces brought about by an interplay of the sensory and motor mechanisms, by which all muscular effort is practically eliminated. The unique quality of the whole performance lies in this reduction of effort.”                            

W.H.M. CARRINGTON, The Constructive Teaching Centre, London, England (min lärare)