Länkar – Links

 

Artist- och Musikerhälsan i Stockholm. Läs mer…
Länkar till webbsidor på engelska:
ATE  och STAT – yrkesförbund som jag tillhör – professional societies I belong to
www.alexandertechnique.com – informativ webbsida om olika aspekter av  alexandertekniken  – a variety of articles on various aspects of the Alexander technique
www.mouritz.co.uk – böcker av F M Alexander och böcker om alexandertekniken av andra författare – books by F M Alexander and books about the Alexander technique by other authors
Publicerade vetenskapliga studier av effekten av alexanderlektioner – Published scientific studies of the effect of Alexander lessons:
Kroniska ryggbesvär – Randomised controlled trial of Alexander Technique lessons for chronic and recurrent back pain
Nackbesvär – Neck pain sufferers see benefit from Alexander Technique lessons  
Andning – Enhanced respiratory muscular function without exercises
Parkinsons sjukdom – Randomised controlled study for idiopathic Parkinson’s disease