Hem / Home

09-11-13 117 copy

Mycket av det vi gör är vanemässigt. När något väl är en vana eller en inlärd reaktion känns det normalt. Det händer att man utsätter sig för belastningar som ger besvär utan att man märker vilka mekanismer som ligger bakom eller vet vad man ska göra åt det. 

Alexandertekniken är särskilt uppskattad av musiker, sångare, dansare, skådespelare, ryttare och andra som har höga krav i sina arbeten. Den ingår i utbildningen på många musik- och teaterskolor i en rad länder. Den är värdefull i förebyggandet av skador och utvecklandet av potential.

Det vanliga är att man tar individuella lektioner. Om du inte har tagit alexanderlektioner tidigare är du välkommen att boka en kostnadsfri introduktionslektion. Människor i alla åldrar är välkomna.

josefin och barbro

09-11-13 078 copy

A lot of what we do is habitual. When something is already a habit or learned reaction it feels normal. One might expose oneself to stresses causing wear and tear without noticing the mechanisms behind or knowing what to do about it.

The technique has become  particu- larly appreciated by musicians, singers,  dancers, actors and riders. It is part of the basic training in many music and acting  schools in a number of countries. It is a valuable means in preventing injury and developing potential.

It is usual to take individual one-to-one lessons. If you have never had Alexander lessons before you are welcome to book a free trial lesson. People of all ages are welcome.

09-11-13 058 copy      

Foto: Malin Wijk www.malinwijk.com