Hem / Home

09-11-13 117 copy

De flesta av oss utvecklar vanor, som gör att våra aktiviteter i det dagliga livet blir mindre harmoniska eller att vi får ont eller att andra besvär uppstår. Vi kan vanemässigt ha kommit att använda vår energi och kraft på sätt som stör kroppens funktioner, inte minst andningen.
Oavsett om besvär eller begränsningar har uppkommit till följd av vanemässig felanvändning eller har annat ursprung, är alexandertekniken  ett konstruktivt sätt att hjälpa sig själv att utnyttja sina resurser. Till att börja med får eleven hjälp av läraren som visar hur ett nytt sätt är möjligt, ett sätt som är utanför det invanda.
Alexandertekniken är för alla, ung som gammal. I ett flertal länder finns den på musik-, dans- och dramautbildningar och i England har den börjat introduceras på vissa vanliga skolor.Publicerade studier visar god effekt av alexanderlektioner för personer med bland annat kroniska ryggbesvär, nackbesvär och Parkinsons sjukdom (se Länkar).
Har du inte provat alexandertekniken tidigare, så är du välkommen att boka en kostnadsfri introduktionslektion.

josefin och barbro

Foto: www.malinwijk.com

09-11-13 078 copy

People come to me because of pain or tensions or because they want to improve their breathing or their singing or their technique in a particular skill. I also get pupils who think preventatively and want to learn how to avoid aches and pains later in life.
The Alexander Technique is self-help. Its purpose is to help people to avoid doing things that are harmful to their general wellbeing. The method is unique because, unlike most systems that advise people what to do or how to do it, this teaches what not to do and how to prevent it. Therefore the Technique requires, first of all, a practical demonstration.
The use of all the potentialities of mind and body to their advantage in the activities if living becomes a possibility by learning how to avoid interference with the functioning of the postural mechanism – a mechanism upon which all other functioning of the human organism depends. The Alexander technique is a process of learning how to control our habitual reactions; and learning this control of human reaction is what the Alexander Technique teachers try to teach.
The technique is for everyone, irrespective of age or occupation. In many countries it is part of the training at music and drama schools and in England it has been incorporated in some schools for young children 
If you have never had Alexander lessons before you are welcome to book a free trial lesson.

09-11-13 058 copy