Hem / Home

09-11-13 117 copy

Människor som kommer på alexanderlektioner har ofta besvär som de söker hjälp för. Besvär kan ofta kopplas till vanor och reaktionsmönster, som med tiden blivit omedvetna och som bidrar till sämre prestation. På lektionerna blir de visade på andra möjligheter, som ger dem bättre kontroll i deras aktiviteter och större makt att påverka deras allmäna välbefinnande. Det kommer också människor som inte har direkta besvär, men som vill satsa förebyggande och vill ta lektioner för att undvika framtida besvär.
Alexandertekniken är självhjälp. Till skillnad från metoder som ger dig råd om vad du ska göra eller hur du ska göra det, visar den här vad du inte ska göra och hur du kan undvika det. Det krävs därför praktisk enskild vägledning, som oftast sker i form av privatlektioner.
Alexandertekniken är för alla, oavsett ålder eller yrke. I många länder finns den på musik- och teaterutbildningar och i England har man även införlivat den på några skolor för yngre barn.
Har du inte provat alexanderteknik tidigare, så är du välkommen att boka en kostnadsfri introduktionslektion.

josefin och barbro

Foto: www.malinwijk.com

09-11-13 078 copy

People come to me because of pain or tensions or because they want to improve their breathing or their singing or their technique in a particular skill. I also get pupils who think preventatively and want to learn how to avoid aches and pains later in life.
The Alexander Technique is self-help. Its purpose is to help people to avoid doing things that are harmful to their general wellbeing. The method is unique because, unlike most systems that advise people what to do or how to do it, this teaches what not to do and how to prevent it. Therefore the Technique requires, first of all, a practical demonstration.
The use of all the potentialities of mind and body to their advantage in the activities if living becomes a possibility by learning how to avoid interference with the functioning of the postural mechanism – a mechanism upon which all other functioning of the human organism depends. The Alexander technique is a process of learning how to control our habitual reactions; and learning this control of human reaction is what the Alexander Technique teachers try to teach.
The technique is for everyone, irrespective of age or occupation. In many countries it is part of the training at music and drama schools and in England it has been incorporated in some schools for young children 
If you have never had Alexander lessons before you are welcome to book a free trial lesson.

09-11-13 058 copy